Home
Welcome to the USNA!
About
Our Visionary Mission & Policy
Statf
The VIP Committee
The Somali Hall of Fame
The Somali Authors
Somali Musicians
African Authors
Novels
Religion
Politics & History
Kids
Dictionaries
Somali Peotry
Literature
History Books
Membership
Contact Us
Webmail
e-books
Linguistics
Scientific Books
Bussniess books
Medical Books
News
Somali Universities
Movies
Somali Publishers
E-Library
Awards
Somali Book Awards
Author Finder
Author ID Scan
The International Authors Hall of Fame
The International Authors List
World Libraries
World Museums A-Z
Worldgov Portals A-Z
Slide show Flash
Somali Book Clubs & Centers
Asian Authors
The International Authors Hall of Fame
e-mail me

 


S.jpg

Sharciyada Xubinimadda

1. Waa in aad tahay qof qora Af-Soomaaliga

2. Waa in aad tahay qof danaynaya xafidaada afka hooyo

3. Waa in aad bixin karto $ 3 biishiba

4. Waa in aad ka soo qaybgeli karto xafladaha iyo bandhiga buuggaagta

5. Waa in aad wax curri karto sida suugaanta iyo wixii la mid ah